1997

Knutmasso karnevalen i år blev barmarksfestival med + grader och mycket folk.

Tjugondag knut infaller den 13:e januari och räknas i skandinavien som julens sista dag.

 

I Gimo med omnejd lever ännu seden med knutgubbar, d.v.s. att man klär ut sig i olika omfattning.

Som synes från årets maskerad har detta utvecklats till en egen konstart.

Ordförande i Knutmassoföreningen: Kenneth Karlsson - 0173-60003