KnutBilder från Knutmasso 2020 - 2023 - 2024


Länk till Hembygdsföreningen.

Ännu ett år utan Knutmasso i Gimo. Men Gugges gäng ställde ut sina alster utanför bostaden, och visade även upp sig på Gimo Torg.

Här ser vi ett prov på vad Gugge kallar lite annorlunda byggteknik. Observera hjulen i nederkanten. Man tittar genom knappen på magen och skjuter hela ställningen framför sig. Gubbarna är ca. 4 meter höga!

 

Knutmassoföreningen är numera sammanslaget med Hembygdsföreningen.


_________________________________________________________________________________________________________________________


Hitta =>      http://www.hitta.se/knutmassof%C3%B6reningen/gimo/Lg2w4mO1Gq?vad=Knutmasso+Gimo

Saknar du uppgifter om utställningar öppettider  mm. så kontakta Café Kvarnen 

Tel.  0173 86 795 eller något

av telefonnumren på denna sida.

____________________________________________________________________________________________________________________

GIMO KNUTMASSOFÖRENING:


Angående Knutmassoföreningens vädjan om att få funktionärer till styrelsen så blev det inget gehör.

Så under 2018 beslutades och genomfördes att Knutmassoföreningen framöver skall ingå under Hembygdsföreningen

som en kommitté. Kommittéen består i dagsläget av fem personer som skall samverka ihop med Kommunen för att bevara kulturarvet Knutmasso och att alla masker som skänkts eller utlånats till muséet skall bevaras på bästa sätt.

Kommittéen skall också vara med och påverka hela Kvarnens alla verksamheter på alla fyra våningsplan.


Knutmassokommittéens huvudsakliga kontaktperson är Anders Widen - 0173 84977.

___________________________________________________________________________________________________________________

Föreningen har bl.a. bilder från alla knutmassokvällarna sedan 20 år bakåt i tiden. Även några få äldre bilder.


Klicka på önskat år i banderollen överst på sidan.

Uppland 2016 är en bok utgiven av Upplands Fornminnesförenings förlag.


Den har ett kapitel som heter Midvinterupptåg, Knutsmassofirande i ett upplänskt brukssamhälle.


Omslagsbilden är från 2016  Fotograf Anders Forsberg som

då gjorde sin 20:e och sista knutmassofotografering