2003Barnens knutmasso går av stpeln

på Gimo torg

två timmar innan Knutmassokvällen inträffar.

Den enda gången som fotografen har fått ett tack.

Den unika knutmassofestivalen

Besök muséet, dess utställningar och hantverk

Ordförande i Knutmassoföreningen: Kenneth Karlsson - 0173-60003