1998

Ordförande i Knutmassoföreningen: Kenneth Karlsson - 0173-60003